logo Hospitalsbox.com

Bộ Y Tế (MOH)

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 0246.273.2.273 |Fax:0243.8464.051

Website: http://moh.gov.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ - CƠ QUAN BỘ Y TẾ

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.62732273, Fax: 04.38464051, Email: byt@moh.gov.vn

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU

Văn phòng Bộ.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.62732273, Fax: 04.38464051, Email: byt@moh.gov.vn

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.62732397, Fax: 04.62732397, Email: ttkt@moh.gov.vn

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.62732434, Fax: 04.38464060, Email: bmte@moh.gov.vn

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732279, Fax: 04. 62732279, Email: tbct@moh.gov.vn

Vụ Bảo hiểm y tế.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 62732347, Fax: 04. 62732300, Email: baohiemyte@moh.gov.vn

Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732367, Fax: 04. 62732269, Email: khtc@moh.gov.vn

Vụ Tổ chức cán bộ.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732259, Fax: 04. 62732259, Email: tccb@moh.gov.vn

Vụ Hợp tác quốc tế.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732201, Fax: 04. 62732239, Email: ht@moh.gov.vn

Vụ Pháp chế.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732295, Fax: 04. 62732295, Email: pc@moh.gov.vn

Thanh tra Bộ.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732322, Fax: 04. 62732311, Email: ttb@moh.gov.vn

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

Cục Y tế dự phòng.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38430040, Fax: 04. 37367379, Email: dp@moh.gov.vn

Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37367128, Fax: 04. 38465732, Email: vaac@moh.gov.vn

Cục An toàn thực phẩm.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38464489, Fax: 04. 38463739, Email: vfa@vfa.gov.vn

Cục Quản lý Môi trường y tế.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37368395, Fax: 04. 37368394, Email: mt@moh.gov.vn

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732249, Fax: 04. 62732243

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62733082, Fax: 04. 62732289

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732247, Fax: 04.6273247

Cục Quản lý Dược.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38464413, Fax: 04. 38234758, Email: qld@moh.gov.vn

Cục Công nghệ thông tin.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732091, Email: cntt@moh.gov.vn

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38435297, Fax: 04. 37474993, Email: webmaster@gofp.gov.vn

Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

Địa chỉ: ngõ A36, đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38234167, Fax: 04. 38232448, Email: hspi@hn.vnn.vn

Báo Sức khỏe và Đời sống.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38461684, Fax: 04. 38443144

Tạp chí Y học thực hành.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 22141439, Fax: 04. 38464098

Tạp chí Dược học.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38461430, Fax: 04. 38463952

 

 

Chương trình đang được xây dựng...

Địa chỉ áp dụng

Đo chỉ số tài chính

Thu nhập bình quân hàng năm (vnđ)

Quỹ y tế dự phòng mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng chi cho quỹ dự phòng mỗi tháng là

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav