logo Hospitalsbox.com

Kimbyoungjoon Ledas Varicose Vein Clinic

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Mission: Presents the global standard of varicose veins treatment through endless research and Limitless Passion The doctor shares the pain rather than simply curing the disease

Address: Busan Jingu, Gayadaero 767, Junggun Eye Hospital, 8th floor
(Opposite side of the Seomyeon Lotte Department Store)

Website: http://www.kbjledas.com/lang/eng.php

Overview

Thoracic surgery specialist – Director Doctor: Byoung Joon Kim / Kim Byoung Joon

  • Pusan National University, B.S., Doctor of Medical School, [Republic of Korea]
  • Pusan National University, Thoracic and cardiovascular surgery M.D. [Republic of Korea]
  • Pusan National University Intern/ Resident of thoracic and cardiovascular surgery [Republic of Korea]
  • Pusan National University, M.S., Medical School [Republic of Korea]
  • Pusan National University, Ph.D. Candidate, Medical School [Republic of Korea]
  • The Korean Society for Phlebology, life member/ life member of The Korean Society for Phlebology
  • The Korean Society for Thoracic & Cardiovascular Surgery, life member/Life member of The Korean Society for Thoracic & Cardiovascular Surgery
  • The Korean Society for Thoracic & Cardiovascular Surgery, Busan·Ulsan· Gyeongnam branch, director

Mission: Presents the global standard of varicose veins treatment through endless research and Limitless Passion The doctor shares the pain rather than simply curing the disease

 

Chương trình đang được xây dựng...

Địa chỉ áp dụng

Đo chỉ số tài chính

Thu nhập bình quân hàng năm (vnđ)

Quỹ y tế dự phòng mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng chi cho quỹ dự phòng mỗi tháng là

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav