logo Hospitalsbox.com

Overbrook Hospital

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Mission "Overbrook Hospital will announce the Gospel of God. By treating people of all classes with quality, without choosing a nation, religion and economy " "The Overbrook Hospital will proclaim the good news of God to all people. Training for knowledge Aim for excellence Cause concern, use heart to care

Location: Chiang Rai, Thailand 

Website: http://www.overbrook-hospital.com/

Vision "Let Overbrook Hospital be a hospital Reliable and trustworthy When having health problems " Overbrook Hospital will become Excellent Center to reliable, trustable whenever ones have health problem

Mission "Overbrook Hospital will announce the Gospel of God. By treating people of all classes with quality, without choosing a nation, religion and economy " "The Overbrook Hospital will proclaim the good news of God to all people. Training for knowledge Aim for excellence Cause concern, use heart to care

The Church's medical policy

  • Effective treatment and medical device development
  • Evangelism and pastoral care
  • Personnel development
  • Information technology development

Program Goal (Main Strategy)

1. Announcement of the gospel directly - indirectly
2. Development and preservation of employees
3. Development of medical quality
4. Medical technology development
5. Information technology development

 

Chương trình đang được xây dựng...

Địa chỉ áp dụng

Đo chỉ số tài chính

Thu nhập bình quân hàng năm (vnđ)

Quỹ y tế dự phòng mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng chi cho quỹ dự phòng mỗi tháng là

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav